DAAD Architecten

DAAD bouwt verder… Circulaire Architectuur!

DAAD onderschrijft en werkt mee aan de uitvoering van het Manifest Circulaire Architectuur dat door de BNA is opgesteld. (klik hier voor het downloaden van het manifest)

Het begrip circulair verwoordt een deel van de visie van DAAD Architecten. De factor tijd speelt in onze benadering een belangrijke rol, op allerlei manieren. Vanuit de context werkt DAAD in verbondenheid met de plek, de historie en een duurzaam gebruik van ruimte, energie en materiaal.

DAAD streeft naar ‘volhoudbaarheid’: gebouwen en gebieden die lang mee gaan, met oog voor energetische, milieutechnische én sociaaleconomische duurzaamheid. Maatschappelijke eisen veranderen, gebouwen en gebieden moeten kunnen meebewegen. Verandering in de tijd van gebruik is mogelijk door flexibiliteit, uitbreidbaarheid en hergebruik in ontwerp en realisatie mee te nemen. Zo gaan gebouwen langer mee en hebben zij een grotere hergebruikwaarde. DAAD onderzoekt allereerst of een bestaand gebouw hergebruikt kan worden met de methode van Programma van Mogelijkheden: hergebruik van gebouwen als ultiem voorbeeld van circulair!

Materialen worden gekozen op basis van duurzaamheid, hergebruik en prefabricage en zijn afgestemd op de context.

 

Al in 1999 heeft DAAD een biobased informatiecentrum in Orvelte gerealiseerd. Met lokale materialen is het gebouw gemaakt en kan zonder milieubelasting worden gedemonteerd.

In Hijken is een oud schooltje op circulaire en biobased wijze verbouwd tot een woon-werkhuis met aanleunwoning.

Ook heeft DAAD geparticipeerd in de IABR waarin in een toekomstvisie voor het Groningse Onderdendam onderzocht is op welke wijze de vraagstukken van aardbevingsbestendig, energieneutraal, versterking van de lokale economie en het biobased bouwen in een integrale aanpak kan worden gerealiseerd.

Een van de laatste wapenfeiten is de transformatie van een klein, houten vakantiehuisje uit 1923 in Roderesch. Deze stond op de nominatie voor sloop. Na historisch onderzoek blijkt dit een van de laatste recreatiewoningen uit deze tijd te zijn. Met de toevoeging van nieuwe, transparante volume wordt een verbinding gemaakt tussen het recreëren van 1923 en nu. Voor de verbouwing is gekozen voor een duurzaam concept. Zo wordt er gebruik gemaakt van circulaire materialen als leemstuc en vlasisolatie.