DAAD Architecten

Onderwijs

Het bouwen van scholen is sterk in beweging.  Er is sprake van schaalvergroting en samenvoeging van scholen maar ook vanvernieuwing in onderwijssystemen. DAAD Architecten heeft ruime ervaring met het bouwen van scholen. Met de onlangs opgeleverde Boerhaave school in Groningen als meest recent wapenfeit. Maar ook Vensterschool het Koorenspoor, ontwikkeld op basis van een innovatief concept, is al weer enkele jaren in gebruik.
DAAD heeft geen vooringenomen standpunt ten opzichte van scholenbouw maar zoekt samen met de opdrachtgever naar specifieke oplossingen. Kennis over ruimte, materiaal, routing en bouwkosten brengt het bureau met zich mee. Juist het dialoog met de opdrachtgever, zij heeft de expertise over onderwijssysteem en belevingswereld van de kinderen, leidt tot het beste resultaat. De bouwopleiding te Ruinen is een mooi voorbeeld hiervan: Het ontwerp is zo gemaakt dat het in de eigen leeringenwerkplaats gemaakt kan worden.

Daarnaast is, met de overheid als opdrachtgever, de procedure om tot ontwerp en realisatie ingrijpend gewijzigd. DAAD adviseert opdrachtgevers bij meervoudige contractvormen zoals bij het DBFMO traject voor een brede school in Joure . Hierbij wordt onze ontwerpende kracht en ruimtelijk inzicht ingezet om het dialoog te ondersteunen.