DAAD Architecten

Onderzoek

DAAD is een bureau voor ontwerp en onderzoek, gericht op realisatie. Het zijn de kernactiviteiten die elkaar onderling versterken. We ontwerpen al onderzoekend, maar voeren ook zelf onderzoek uit – dat weer nieuwe voeding geeft aan onze ontwerpen. Met eigen onderzoek zet DAAD de schijnwerper op thema’s met een hoge maatschappelijke actualiteit en relevantie. DAAD agendeerde en initieerde de afgelopen jaren discussie over onderwerpen als de transformatie van gebouwen en het wonen, werken en recreëren in landelijke gebieden. Ook hebben we aandacht gevraagd voor landschappelijke veranderingsprocessen en de impact van de ontwikkeling van de agrarische beroepsuitoefening op erf en landschap. Een ander voorbeeld is de studie naar de kansen van unitbouw, in relatie tot binnenstedelijke woningbouw.

Naast eigen onderzoek is DAAD betrokken bij studies en onderzoek in opdracht. Het gaat veelal om de mogelijke aanpak van gebouwtransformaties. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar stedenbouwkundige, dorpse en landschappelijke transformaties. Veelal wordt onze expertise ingezet in langlopende processen. We zoeken dan naar een vorm van kwaliteitsborging die de flexibiliteit en aanpasbaarheid aan nieuwe omstandigheden niet frustreert, maar juist versterkt. Waar nodig en gewenst zoeken we de samenwerking met deskundige partners uit ons netwerk, om tot een betere beantwoording van de vraag te komen.

DAAD levert bijdragen aan diverse onderwijs- en onderzoeksinstellingen (ArtEZ in Arnhem, Academie van Bouwkunst en Hanzehogeschool in Groningen, onderwijsinstituut Detmold). We verzorgen regelmatig onderwijs- en onderzoeksprogramma’s aan diverse hogescholen en universiteiten. Daarnaast participeert ons bureau in diverse beroeps- en maatschappelijke organisaties. DAAD levert bijvoorbeeld regelmatig bijdragen aan onderzoeken van BNA Onderzoek.