DAAD Architecten

Visie

Het begrip ‘context’ neemt een centrale plaats in de visie van DAAD Architecten in. De verbondenheid met de plek, de historie en een duurzaam gebruik van ruimte, energie en materiaal vormen de leidraad in het ontwerpproces. We streven naar een consequente ontwerplijn, die doorwerkt in alle schaalniveaus. Van landschap en stedenbouw via het gebouwconcept tot en met de materialisering en de cruciale details. Op deze wijze vinden onze ontwerpen een vanzelfsprekende inpassing in de omgeving; zelfbewust maar met respect. Vanuit deze visie benaderen we elke vraag die op ons af komt. Of dit nu een complete ontwikkeling en realisatie van een zorgcomplex is, de participatie in een multidisciplinaire productontwikkeling of de esthetische advisering bij de ontwikkeling van een koeienstal. Elke opgave heeft onze interesse, wanneer we met de gebruiker/opdrachtgever samen tot innovatieve oplossingen kunnen komen. We focussen ons daarbij op een duurzaam gebruik voor nu en in de toekomst. De factor tijd speelt in onze benadering een belangrijke rol, op allerlei manieren. Kan een gebouw zich gaandeweg ontwikkelen, continu transformeren en de gebruiker daar een bijdrage aan leveren? Hoe kunnen de specifieke kwaliteiten van gebouwen optimaal bij hergebruik worden ingezet? Lenen bepaalde plekken zich voor tijdelijk gebruik? Dat zijn vragen die ons bezig houden.

DAAD staat voor een eigentijdse architectuur, met een voorkeur voor natuurlijke en duurzame materialen. DAAD is een conceptueel sterk bureau; pragmatisch, nuchter, sensitief en dienstbaar – maar ook eigenwijs en met een eigen visie. Het bureau wordt geschraagd door eigen kennis op het gebied van ontwerp, onderzoek, techniek en financiën. Onze kennis op het gebied van ontwerpen en onderzoeken wordt voortdurend op peil gehouden. DAAD streeft naar een brede en vakmatige ontwikkeling van het bureau. We dragen actief bij aan de actuele discussie in ons vakgebied en zetten zelf onderwerpen op de agenda. Lezingen, symposia, onderzoeken en het uitbrengen van onze DAAD-Cahiers zijn meer regelmaat dan uitzondering. We participeren actief binnen de BNA, welstand en het onderwijs.