DAAD Architecten

In gesprek met de opdrachtgever

Voorwaarde voor een geslaagd project is het gesprek dat wij aangaan met de opdrachtgever. Welke verhalen, vragen en wensen leven er bij de klant; aan DAAD vervolgens de uitdaging om deze ruimtelijk vorm te geven. Omdat elke opdrachtgever, locatie, programma en budget resulteert in een andere vraagstelling, staat bij DAAD het proces centraal. Een proces van ontwerpend onderzoek en participatie, waarin we gezamenlijk op zoek gaan naar de vraag achter de vraag. En waarin ‘learning by doing’ een belangrijke rol speelt. Voor dat proces bestaat geen blauwdruk. DAAD neemt graag het initiatief om het proces voor elke opgave specifiek vorm te geven, in samenwerking met de opdrachtgever. Zo kan een goed antwoord op de werkelijke opgave worden gegeven. Voor deze fase in het ontwerpproces trekken wij bewust de nodige tijd uit.

We werken met een transparant ontwerpproces, waarin de wensen van de opdrachtgever en gebruikers worden vertaald in een passend ontwerp. We zetten daar een breed scala aan instrumenten voor in. Van workshops met particuliere opdrachtgevers tot en met gebiedsanalyses. In het ontwerpproces worden naast tekeningen ook maquettes (soms op ware grootte), 3D-beelden en materiaalmonsters gebruikt om het ontwerp voor iedereen inzichtelijk te maken en te testen. Tijdens het gehele proces levert DAAD accurate kostenberekeningen en technische onderbouwingen, zodat de kosten beheersbaar zijn en het ontwerp daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Op het eindresultaat kunnen alle partijen met recht trots zijn.

Over het ‘learning by doing’ proces schrijft onze opdrachtgever

Uit ‘naar een (ver)Nieuw(d) Woelwijck’ door J.J. Bijker 
‘Vanuit een integrale benadering werd de woning stapsgewijs ontworpen en vormgegeven waarbij de visie op zorg en de materiële vertaling daarvan naar de woonsituatie altijd leidend is geweest.’

Uit het juryrapport ‘Innovatieve varkensstal’
‘Goed teamwork tussen de architect en de ondernemer lijkt dit ontwerp vooral te kenmerken. Net als de rest van het ontwerp is ook de invulling van de bedrijfsmatige logistiek zeer uitgebreid uitgewerkt. Technisch zijn er veel innovaties in het architectonisch ontwerp ingebouwd.’