DAAD Architecten

100 jarig contract Kennedylaantuin Heerenveen

Eén van de eerste projecten waarmee Louis le Roy in de jaren zeventig naam maakte krijgt, na jaren ‘vergeten’ te zijn geweest, een doorstart met de ondertekening van een honderdjarig contract tussen de gemeente Heerenveen en de Stichting TIJD. Minimaal voor deze periode draagt de gemeente het beheer over het bijna twee kilometer lange park in Heerenveen Midden over aan de Stichting. Hiermee is voor het eerst in Nederland een situatie ontstaan waarbij de bewoners van de wijk, samen met andere gebruikers en geïnteresseerden, in een samenwerking tussen leken en professionals, tussen natuur en cultuur en zonder vooropgezet eindbeeld, over een lange periode zelf invulling kunnen gaan geven aan de centrale groenvoorziening in de wijk.
Rob Hendriks van DAAD is door de Stichting TIJD benoemd als bouwmeester om het werk te coördineren. Zonder getekend plan of vastomlijnd wensbeeld worden nieuwe initiatieven een plek gegeven, wordt gewerkt met het materiaal dat voorhanden is, worden lokale problemen opgelost en moet de Kennedylaantuin opnieuw een plek worden van de bewoners en de buurt.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen
Jaar: 2005-2105