DAAD Architecten

De Onzichtbare Winkel

In opdracht van de gemeente Groningen en de Academie van Bouwkunst heeft DAAD Architecten een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van herverkaveling van bouwblokken in het centrum om tot nieuwe, relatief grote winkeloppervlakken te komen, andere winkels te verkleinen, leegstand te vullen, evt. woningen op het binnenterrein toe te voegen. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn drie studenten van de Academie van

Bouwkunst betrokken geweest. De studie heeft een methode opgeleverd, aan de hand waarvan soortgelijke vraagstukken kunnen worden bewerkt.

Projectgegevens:

Opdrachtgever: Gemeente Groningen en Academie van Bouwkunst

Jaar: 2015

Project: Onderzoeksproject

Projectteam: Rob Hendriks en Erik Roerdink (DAAD Architecten), Guido Tits, Hendrika de Bruin. Elchan Koelijev (Onderzoeksteam Academie van Bouwkunst)