DAAD Architecten

Appartementen te Doetinchem

Voor de wijk Oosseld te Doetinchem heeft DAAD 36 seniorenwoningen ontworpen in drie gebouwen, deels ter vervanging van bestaande ouderenwoningen binnen het plangebied.
In het masterplan vanAndries Geerse, de zogenaamde Dorpscampus, zijn een aantal stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgelegd die door DAAD stap voor stap zijn ‘gereïnterpreteerd’. Resulterend in drie sculpturale woongebouwen met het karakter van een grote woning in plaats van een stapeling van appartementen. Binnen de beschikbare stedenbouwkundige contour is een optimale vorm gezocht om een aantal wensen te verwezenlijken:
– De drie gebouwen worden sterk op elkaar en op de directe omgeving betrokken. Zowel op de bestaande wijk als de overige plandelen door een duidelijke richting aan de kapvorm te geven.
– Door een asymmetrisch profiel en het laten variëren van de goothoogte van de kap wordt een goede aansluiting op de kleinschalige woningen in de omgeving mogelijk.
– Een herverdeling van de appartementen over de drie beschikbare bouwlagen; in plaats van 4 appartementen per laag wordt de verdeling vier-vijf-drie. Er kan op de begane grond een goede overgang privé – openbaar gemaakt worden en ontstaat een grotere vrijheid in het bepalen van de daklijn.
– Het ruimtelijk benutten van de dakvorm in de doorsnede van de woningen en het plaatsen van gemeenschappelijke voorzieningen als een dakterras en bergingen.
– Naast  de grote gemeenschappelijke buitenruimte en de brede galerijstraat die op de campus georiënteerd  zijn hebben de  woningen ook een klein privé balkon aan de rustige zijde van de woningen.

De woningen worden ondergebracht in de ‘kern’ van het gebouw, uitgevoerd in metselwerk. Hieromheen wordt een ruime ‘schil’ geplaatst, bekleed met een cementgebonden beplating. De kleuren harmoniëren met die van het metselwerk en de karakteristieke kappen in de wijk Oosseld. In de ruimte tussen schil en kern worden de buitenruimtes, trappen en ontsluiting geplaatst. De woningplattegronden zijn ontworpen als levensloop bestendige woningen, voldoen aan woonkeur en de algemene richtlijnen voor seniorenwoningen.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Sité Woondiensten
Oplevering: 2010
BVO: 3300 m2