DAAD Architecten

Brandweerlocatie te Appingedam

Brandweerkazerne Appingedam

In opdracht van de Gemeente Appingedam heeft DAAD een haalbaarheidsstudie verricht voor de huisvesting van een brandweerkazerne op de locatie van de Eendracht te Appingedam. Hiervoor is een onderdeel van de voormalige waterzuiveringsinstallatie op het terrein van de Eendracht onderzocht op hergebruikmogelijkheden. Uit een studie voor de gehele locatie die DAAD eerder uitvoerde (in samenwerking met Enno Zuidema Stedebouw) werd de installatie benoemd als te behouden. De vraag was om te onderzoeken of en hoe het PvE van de brandweer zou kunnen worden ondergebracht in de bestaande betonstructuur, een open bak van 30x30x5 meter met twee tussenwanden. Deze oefening vindt plaats, omdat de brandweer op relatief korte termijn behoefte heeft aan een nieuw onderkomen op of nabij de locatie van de Eendracht en omdat eerdaags de saneringswerkzaamheden op deze locatie aangrenzend aan de voormalige waterzuiveringsinstallatie starten.

Het onderzoek is opgedeeld in een modellenstudie en de uitwerking van het voorkeursmodel. Bij de modellenstudie is het programma van eisen in 2 varianten ondergebracht in de bestaande bakken. Leidend hierbij is de logistiek; een optimale organisatie van het arriveren van de vrijwilligers en de uitruk van de brandweervoertuigen. Naar blijkt is er voldoende oppervlakte in de bestaande bakken beschikbaar om de benodigde ruimte een plek te geven. Het levert fraaie ‘restruimtes’ op die inpandige buitenruimte mogelijk maken. Dit levert een introvert gebouw, dat heel goed past bij de gewenste bescheiden uitstraling. De tweede bak kan worden gebruikt als oefenruimte. Het voorkeursmodel van de brandweer is verder uitgewerkt middels plattegronden en 3D impressies. De verwarmde ruimtes zijn als een ‘doos-in-doos’ in de bakken geplaatst. De stoere betongevel is van haar anonimiteit ontdaan door middel van perforaties; zo is er middels uitgespaarde tekst en transparante roldeuren zichtbaar dat de brandweer van Appingedam hier is gehuisvest. ‘Snachts straalt deze gevel op door verlichting van binnenuit.

 

Projectgegevens:

Opdrachtgever: Gemeente Appingedam

Jaar: 2014

Project: Haalbaarheidsstudie