DAAD Architecten

Bushaltes te Veenhuizen

In het kader van de herstructurering van de N919 zijn de bushaltes in Veenhuizen vernieuwd en verplaatst. De onveilige verkeerssituatie met bestaande bushaltes in een smalle strook grond tussen Hoofdvaart en doorgaande weg was de aanleiding om met de bewoners van het dorp in overleg te gaan over mogelijke verbetering van deze situatie. De Provincie Drenthe schreef, samen met de RGD, een wedstrijd uit waarbij bewoners hun wensen en tips in tekeningen en teksten konden inbrengen. De drie prijswinnende plannen en een PvE vormden de onderleggers voor de opdracht die vervolgens aan DAAD werd verstrekt om een te bouwen ontwerp voor de bushaltes te maken.
In Veenhuizen bestaat sinds lange tijd een traditie om voor nieuwe gebouwen een nieuwe, specifiek Veenhuizer typologie te bedenken. Met name de door W.C. Metselaar ontworpen gebouwen van eind negentiende eeuw zoals werkgestichten maar ook boerderijen, stallen en bruggen kregen een specifieke uitwerking. In deze Veenhuizer traditie zouden er ook specifieke, voor deze plek ontworpen bushaltes moeten komen. In plaats van de standaardhaltes werden dan ook ontwerpen gemaakt voor drie haltes aan de vaartzijde en drie andere aan de landzijde tussen de rijksweg en een fietspad. Door de opdrachtgever was een PvE opgesteld, uitgewerkt in een schema waarin voornamelijk verkeerstechnische aspecten waren verwerkt. Door het verschil in het te verwachten aantal passagiers bij de diverse haltes en de variatie in breedte tussen de weg en de fietspad bij de verschillende locaties aan de landzijde, kon niet worden volstaan met één type. Er moest een ontwerp gemaakt worden dat bij elke locatie anders kon worden ingezet.
Het door DAAD geformuleerde uitgangspunt voor het ontwerp van de haltes, was een materialisering en een systematiek die niet alleen voor de bushaltes ingezet kon worden, maar een uitgangspunt kon vormen voor het Veenhuizer meubilair van de openbare ruimte. Hierbij valt te denken aan overdekte fietsenstallingen, picknickplekken, informatieborden en bruggetjes voor wandelaars en fietsers. Dit zal de identiteit van Veenhuizen versterken en de bushaltes nog sterker met Veenhuizen verbinden.
De door DAAD ontworpen loopbrug bij het Werkgesticht bij Norgerhaven, samen met voorgestelde objecten voor de binnenplaats van dit complex zijn de eerste in deze reeks van Veenhuizer objecten. De vormgeving van de bushaltes is hier dan ook van afgeleid. Er zijn twee types ontwikkeld. Eén voor de vaartzijde en één voor de landzijde. Hierop zijn functie- en locatiespecifieke variaties gemaakt.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Provincie Drenthe
Oplevering: 2007