DAAD Architecten

Cahier #5: Leisure Landscape – Recreatief wonen als nieuwe ontginning

Cahier #5

Bij diverse gelegenheden is de samenwerking tussen een architect en een landschapsarchitect, in dit geval tussen DAAD en Bosch Slabbers, een gunstige voorwaarde gebleken voor een gedegen planvorming.
Complexe, hedendaagse, ruimtelijke vraagstukken kunnen alleen worden behandeld als er gelijktijdig vanuit verschillende perspectieven naar gekeken wordt. Door integraal door de verschillende schaalniveaus heen te denken, wordt het mogelijk de verschillende disciplines elkaar te laten beïnvloeden en versterken.
In de combinatie van bureaus is gewerkt aan het LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP) Haren (i.s.m. Enno Zuidema) en de stedenbouwkundige uitwerking van het LOP voor het gebied van Dilgt, Hemmen en Essen (DHE) in Haren. In de studie ‘Op Dorpse Schaal’ is naar mogelijkheden gezocht voor in- en uitbreiding van de dorpskern Elp. Daarbij is een methodiek ontwikkeld die al voor diverse andere dorpen in Midden-Drenthe is ingezet. Op het moment werken DAAD en Bosch Slabbers aan een onderzoek voor de provincie Drenthe naar nieuwe woonvormen in de Hunzelaagte.
Bouwen in het landschap zelf is een gevoelig thema; er is dan ook nauwelijks concrete planvorming tot stand gekomen. Hoewel het landschap daarmee zijn zuurverdiende beschermde status heeft behouden, kon het niet voorkomen dat er volop in het landschap gebouw wordt.
Grootschalige transformatie van agrarisch land tot burgerlandschap en de aanleg van bedrijventerreinen en recreatieparken zijn enkele voorbeelden van hedendaagse ontwikkelingen die nog niet als belangrijke ontwerpopgaven zijn gedefinieerd, maar die ondertussen wel in hoog tempo voortwoekeren en het landschap ingrijpend veranderen. Dit vijfde DAAD-Cahier bevat de resultaten van een op eigen initiatief gestart onderzoek naar de mogelijkheden van wonen in het landschap, recreëren in het landschap, natuurontwikkeling in het landschap en vergroting van de leesbaarheid van het landschap.