DAAD Architecten

Cahier #6: Nieuwe Erven – Onderzoek naar kansen voor een zorgeloos dorpsleven

Cahier #6

In mei 2006 bracht het ministerie van VROM het rapport ‘Ouderen onder Dak’ uit. Het betrof een onderzoek naar wonen, welzijn en zorg voor ouderen in kleine dorpen. In het rapport wordt o.a. geconstateerd dat er veel ouderen in kleine dorpen leven, die, wanneer ze afhankelijk worden van zorg, graag in hun vertrouwde omgeving zouden willen blijven wonen, maar wegens het ontbreken van geschikte woonzorgcomplexen gedwongen zijn hun vertrouwde omgeving te verlaten. Vanuit onze eigen expertise als architect stuitten wij daarnaast op een tekortkoming van de recent gebouwde zorgcomplexen. De schaal en de harde overgang tussen privé en publiek van deze complexen sluiten ruimtelijk niet aan op de karakteristieke eigenschappen van de dorpen.
Naar aanleiding van dit rapport en een oproep voor zorgarchitectuur door het Stimuleringsfonds voor Architectuur voerden DAAD Architecten, ONIX en Peter de Kan een onderzoek uit naar Nieuwe Erven.
Dit Cahier doet verslag van deze zoektocht naar het actuele thema van eigentijdse dorpse woonvormen voor dorpsbewoners met en zonder zorgbehoefte.
Er is gezocht naar een antwoord op de vraag hoe een zorgeloos, gelukkig dorpsleven vormgegeven kan worden. In vier modellen worden voorbeelden getoond die laten zien wat er kan gebeuren als mensen op Nieuwe Erven gaan wonen.
Voor het onderzoek is gekozen voor een bottum-up benadering. In gesprekken werden experts op het gebied van ouderenhuisvesting en dorpsbewoners, om wie het uiteindelijk draait, vragen gesteld die betrekking hebben op de zorgarchitectuur. Het is de bedoeling dat de communicatie met deze mensen wordt voortgezet. Hiertoe werd ook de website www.nieuweerven.info gelanceerd, opdat de interactie tussen de architect, de toekomstige gebruikers en mogelijke ontwikkelaars van het Nieuwe Erf-concept in stand blijft.
Daarnaast hebben wij in de lente van 2009 met een keet door de dorpen van Midden-Drenthe gereisd. Een rondreis met expositie en een uitnodiging aan de dorpsbewoners om hun persoonlijke wensen met betrekking tot de Nieuwe Erven aan het onderzoek toe te voegen.