DAAD Architecten

Cahier #7: Industrieel Erfgoed / Zes thema’s voor hergebruik

Cahier #7

Dit cahier vormt de neerslag van diverse onderzoeken en projecten met hergebruik van agrarisch en industrieel erfgoed als onderwerp.
Door het gezamenlijk presenteren van een aantal van deze projecten en studies willen wij laten zien welke bijzondere kwaliteiten deze gebouwen hebben. Dit heeft natuurlijk te maken met de plek en de geschiedenis, maar ook met een rijkdom aan mogelijkheden om hedendaagse programma’s te huisvesten. Juist door de ontmoetingen van bestaande ruimten en constructies met nieuwe gebruikers en hun programma’s ontstaan onverwachte oplossingen. Aan de hand van verschillende thema’s zullen wij een aantal oplossingen beschrijven en illustreren, met de nadruk op de ontwikkeling van adequate onderzoek – en ontwerpmethodieken.
Het cahier is een DAAD initiatief en wil juist dit jaar, waarin Hergebruik het thema van de Dag van de Architectuur is, de aandacht vestigen op alle leegstaande gebouwen die een tweede leven verdienen.