DAAD Architecten

De BLOK

DE BLOK is een compacte éénpersoons woning. Op basis van de specifieke eigenschappen van prefab beton is een doordacht product ontwikkeld dat zowel geschikt is in permanente als in tijdelijke situaties. De voordelen van prefabricage zijn gekoppeld aan de kwaliteiten van traditionele bouw. Met zijn ruime maatvoering, voorzieningen en vele schakel- en stapelmogelijkheden is DE BLOK niet alleen geschikt voor studentenhuisvesting, maar ook voor jonge singles of in de woon-/zorgsfeer.

De toepassing van prefab beton als bouwmateriaal in een woning die ook vrijstaand geplaatst kan worden, levert niet alleen een thermisch hoogwaardige schil op, maar is ook akoestisch optimaal. Niet alleen tussen de woningen, maar ook bij gestapelde bouw heeft het geheel, met betongalerijen, -trappen en eventueel balkons, de esthetische en akoestische kwaliteit van een traditioneel gebouwd complex. Maar dan met de voordelen van gecontroleerde productie van een integraal ontwerp, een hoge productie- en plaatsingssnelheid en de mogelijkheid het geheel in delen te (ver-)plaatsen. Dankzij de robuustheid van de woning kan deze prima als permanente woning worden gebruikt. Door de schakelbaarheid is het gebruiksoppervlakte eventueel te verdubbelen. Ook kan hij eindeloos verplaatst en bewoond worden.
De installatietechniek en meterkasten zijn centraal ondergebracht in een aparte unit. De vloerverwarming van de woning is aangesloten op blokverwarming. Het tapwater wordt voorverwarmd middels zonneboilers en wordt per woning apart bemeterd. Door de centrale plek van de techniek is het eenvoudig om eenvoudig direct of achteraf PV cellen te plaatsen om stroom op te wekken. De ventilatie bestaat uit natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer.

De unit is ruim bemeten, uitgerust met alle benodigde voorzieningen en heeft een hoog en robuust afwerkingsniveau. Elke unit is rondom geïsoleerd en voorzien van een buitenbekleding in een bijzondere betonstructuur. DE BLOK kan dus zowel vrijstaand als geschakeld worden geplaatst en tot maximaal vier bouwlagen worden gestapeld.  Afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond kan dit tot een hoogte van drie bouwlagen zonder paalfundering.
De constructieve kracht van beton maakt diverse stapelingen en schakelingen mogelijk. Naast een eenvoudige compacte stapeling tot vier bouwlagen zijn ook stapelingen mogelijk waarbij de units tot maximaal 1,5 m uitkragen en/of 90° of 180° ten opzichte van de onderliggende laag gedraaid zijn. Zo kan, anders dan bij reguliere unitbouw, voor elke stedenbouwkundige situatie een passende oplossing worden ontworpen. Studies hebben aangetoond dat deze woningen zowel permanent als tijdelijk goed inpasbaar zijn in de bestaande, soms complexe, (binnen-) stedelijke context.

DE BLOK meet buitenwerks 9,2 bij 4 meter en heeft een netto oppervlak van 8,7 x 3,5 meter (30,5 m2) met een woonruimte, een centraal voorzieningenblok en een apart slaapvertrek. De pui in de woonruimte kan volledig worden geopend en optioneel kan de unit worden voorzien van een balkon. Schuivende lamellenschermen voor de pui dienen als zonwering en zorgen voor privacy. Ook in de langsgevels van het BLOK kunnen venster- of deuropeningen worden aangebracht. Hiermee wordt een dichte kopgevel van een rij voorkomen, maar kunnen ook koppelingen tussen units worden gemaakt. Zo kunnen bijvoorbeeld twee studentenwoningen later tot een starterswoning worden omgevormd. Met de ruime maten en bouwtechnische kwaliteiten voldoet het BLOK ruimschoots aan de bouwbesluiteisen voor permanente bewoning.

DE BLOK is het resultaat van een samenwerking tussen HIBEX Industrie voor Bouwelementen en DAAD Architecten. De integratie van disciplines, enerzijds het ontwikkelen van architectuur, anderzijds het produceren, hebben geleid tot een intensieve samenwerking tussen DAAD Architecten en HIBEX.

Projectgegevens
Ontwikkelpartner: HIBEX industrie voor bouwelementen
Jaar: 2011-2012
BVO: 37 m2
Project: productontwikkeling prefab woning