DAAD Architecten

De Wolkenfabriek

Van droom naar daad, van serious game naar serious business. “Als kathedralenbouwers vooraf een ontwerp van het eindresultaat hadden moeten indienen, was er nooit een kathedraal gebouwd.” (Louis le Roy)
De Wolkenfabriek- van droom naar daad is het idee dat ingezonden is voor de prijsvraag voor de invulling van suikerfabriekterrein in Groningen. De gemeente Groningen ziet participatie als middel voor de tijdelijke invulling van het Suikerfabriekterrein. Dit ingezonden idee speelt in op de opgaven voor de toekomst van de stad en regio: het voeden van de ‘zelfredzaamheid’ van de bewoner en het oplossen van de weerbarstige vraagstukken rondom duurzaamheid. Het voorheen zo gesloten terrein van de Suikerfabriek kan in deze tijd als voedingsbodem dienen om openheid te genereren in het denken en doen, met de menselijke vindingrijkheid als kiem voor onverwachte en onbedachte oplossingen. Actieve betrokkenheid en ontwikkelkracht van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn nu meer dan nodig.

 

Het ingezonden idee bestaat uit de ontwikkeling van een meerjarig spel, een serious game, en het creëren van de fysieke condities hiervoor. De inzet is een breed publiek actief uit te dagen om mee te denken over en mee te sturen aan de selectie, plaatsing en doorontwikkeling van initiatieven op het Suikerfabriekterrein. We ondersteunen het spel met een uitgebreid palet van social media. Een effectieve combinatie van ‘real time’ ontwikkeling en ‘virtuele’ ondersteuning. Het spel wordt als volgt gespeeld. De Wolkenfabriek geeft credits uit aan investeerders (shareholders) in het gebied en aan alle inwoners en maatschappelijke organisatie van de provincie Groningen (stakeholders). Die credits worden door de share- en stakeholders ingezet om initiatieven te oormerken en een kans te geven om zich te ontwikkelen op het terrein van de Suikerfabriek. Initiatiefnemers kunnen met deze credits aantrekkelijke condities creëren om zich te vestigen op het Suikerfabriekterrein, voordelige vestigingsvoorwaarden of meer m2 ruimte. Het spel kent een speelveld, waar we fysieke condities creëren, spelregels die de ontwikkelstrategie richting geven, een spelleiding die de ontwikkeling entameert, een deelnemersveld van initiatiefnemers, share- en stakeholders en een speeltijd, afhankelijk van de levenscyclus (15 à 20 jaar) van het gebied. De eventuele verhuur van oppervlakte voor de grond komt ten goede aan de gemeente Groningen, maar het is natuurlijk ook vrij om dit te investeren in het gebied en de activiteiten. De gemeente Groningen krijgt een schoon gebied opgeleverd aan het einde van de cyclus, maar kan ook besluiten het bijzondere initiatief op deze plek te laten voortbestaan om nieuwe innovaties gestalte te geven. Het speelveld is gelaagd en bestaat uit

1) een energieproducerend dak, waarmee we via ‘crowdfunding’ investeerders naar het gebied trekken, betrokkenheid creëren en een geldstroom op gang brengen voor verdere ontwikkeling,

2) een ontwikkelruimte waar via ‘crowdsourcing’ initiatieven aangedragen en ontplooid worden en synergie tussen initiatieven bevorderd wordt en

3) een onderlegger, als randvoorwaarde waarbij kwaliteiten van het bestaande terrein maximaal benut worden.

Projectgegevens: tweede plaats prijsvraag Opdrachtgever: Gemeente Groningen Jaar: 2011 Project: ideeënprijsvraag Prijsvraag team: Peter Kiers, Rob Hendriks (DAAD), Rene van Corven, Alex van Oost, Maria Koijk, Elodie van Steenhoven, Anja Lofvers, Dirk van Impen