DAAD Architecten

Duurzaam woon-werkhuis Cruydt-Hoeck te Nijeberkoop

In opdracht van Cruydt-Hoeck heeft DAAD Architecten een ontwerp gemaakt voor een woon-werkgebouw “het Cruydt-Huys” te Nijeberkoop. Het Cruydt-Huys is een duurzaam gebouw. Dit blijkt onder andere uit de materiaaltoepassing. Zo worden de dakpannen van de voormalige boerderij hergebruikt. De onbehandelde kozijnen zijn gemaakt van hout dat afkomstig is uit gecertificeerd duurzaam beheerde bossen. De balklagen en het gevelhout zijn gemaakt van inlands lariks uit de directe omgeving. Het energieverbruik is minimaal door toepassing van hoogwaardige dakisolatie van vlas, gevelisolatie van houtvezels en driedubbel isolatieglas (triple glass).

 

Citaat Leeuwarder Courant d.d. 3 maart 2012:

“Recyclinghuis bij de Cruydt-hoeck”

NIJEBERKOOP – De eigenaren van zadenkwekerij De Cruydt-hoeck in Nijeberkoop bouwen een nieuw huis met materiaal van hun bestaande boederijtje. Het stel woont in een versleten huisje aan de Abbendijk, dat niet meer te renoveren valt. De geplande nieuwe woning wordt bedekt met hergebruikte oud-Hollandse dakpannen van het huidige huis. De nieuwe bedrijfswoning krijgt een vrij traditionele vorm en wordt opgetrokken in baksteen en hout. Aan de achterzijde komt een doorzicht golfplaatdak, dat later nog uitgebreid kan worden voor de kwekerij. Welstandscommissie Hus en Hiem is positief over het ontwerp van DAAD-architect Johan de Groot. Zij stelt als voorwaarde dat er een duidelijk herkenbare toegangsweg over het terrein naar de woning wordt aangelegd.”

Fotografie: Johan de Groot