DAAD Architecten

Uitbreiding gerechtsgebouw te Almelo


De  rechtbank maakt deel uit van de herontwikkeling van de zogenaamde NTC-locatie, die is vrijgekomen door de sloop van een grootschalige textielfabriek aan de rand van de binnenstad van Almelo.
Het oorspronkelijke programma omvat marktconforme kantoren (80%) en een zittingszalencomplex (20%).
In 2001 ontstond de behoefte aan vergroting van het programma. De verbouw betreft het toevoegen van een digitale zittingszaal, enkele cellen en diverse nevenfuncties.
Het oorspronkelijke ontwerp is gemaakt door bureau Cor Kalfsbeek dat later over gegaan is in DAAD Architecten