DAAD Architecten

Gerechtsgebouw te Utrecht

Het gerechtsgebouw is gerealiseerd op een locatie die de historische binnenstad van Utrecht aan de westzijde mede begrenst. Het terrein wordt gedomineerd door een tweetal monumentale gebouwen die beide deel zijn gaan uitmaken van het gerechtsgebouw. Belangrijkste element in het plan is een transparant volume met een lengte van 160m, dat fungeert als hoofdontsluiting van het gerechtsgebouw.

Behalve in functioneel opzicht is dit element ook in stedenbouwkundige en architectonische zin de ‘drager’ van het project. Aan de Catharijnesingel is tussen de twee bestaande gebouwen een derde volume gesitueerd met een specifiek monumentaal karakter. Het beeld dat is nagestreefd is eerder dat van een dynamisch gerechtsgebouw  met een voor de burgers maximale transparantie van de rechtspraak, dan dat van een statisch Paleis van Justitie.
Het oorspronkelijke ontwerp is gemaakt door bureau Cor Kalfsbeek dat later over gegaan is in DAAD Architecten

Projectgegevens
Opdrachtgever: ING Vastgoed BV
Oplevering: 2000
BVO: 35.500 m2