DAAD Architecten

Goudkantoor te Groningen

Het Goudkantoor is één van de meest belangrijke monumenten in het stadshart van Groningen. Na de Tweede Wereldoorlog is het gebouw in de zestiger jaren deel uit gaan maken van het stadhuiscomplex. Met de bouw van het Waagstraatproject is de context van het Goudkantoor opnieuw gewijzigd en is het gebouw als een object in de ruimte komen te staan. Slechts een hoge loggia, bestaande uit een staalconstructie en een glazen dak, herinnert aan de oorspronkelijke stedenbouwkundige context: een bouwblok.
De opdracht heeft bestaan uit het maken van een zuidgevel en het, in samenwerking met de gemeente Groningen, restaureren van de overige gevels.

Stedenbouw en architectuur
De zuidgevel van het Goudkantoor onderscheidt zich in velerlei opzicht van de overige gevels.
In de eerste plaats is de positionering een afwijkende; het betreft de gevel waarop in vroegere tijden bebouwing heeft aangesloten. Dientengevolge is de zuidgevel van een veel recentere datum en zijn de toegepaste ornamenten ‘geleend’ van oudere gebouwen in de stad.
In het voorstel wordt de zuidgevel expliciet losgemaakt van de drie andere gevels door een abstracte uitsnede over twee verdiepingen aan te brengen die op een zomerdag geheel geopend kan worden (horecafunctie). Een permanente zonwering en borstwering van houten lamellen hangt als een gordijn in deze opening.
Bovendien is een zeer terughoudende kleurstelling gekozen die scherp contrasteert met de uitbundigheid van de andere gevels.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Oplevering: 1996