DAAD Architecten

Haalbaarheidsstudie Schaapskooi te Weiteveen

In opdracht van de gebiedscommissie Zuidoost-Drenthe heeft DAAD Architecten een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een mogelijke schaapskooi nabij het Weiteveen in Zuidoost Drenthe.  Er is een samenwerking aangegaan met Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd voor het toeristische onderzoek van binnen deze haalbaarheidsstudie.

De schaapskudde bestaande uit wel 1.000 schapen en 110 runderen begraast het grootste nog resterende hoogveengebied van Nederland; het Internationaler Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen.  De landschappelijke en cultuurhistorische context van de schaapskooi vormt een essentiële schakel in de verbinding tussen de twee programma’s natuurbeheer en recreatie. Door de koppeling van deze programma’s ontstaat een dynamisch bedrijf met een unieke recreatieve waarde. Het erf en de gebouwen zijn onlosmakelijk met het omringende landschap verweven. Het geplooide landschap in de vorm van een voor dit gebied kenmerkende plaggenhut of grafheuvel maakt op verschillende wijzen een vloeiende overgang tussen het landschap en het erf met daarop de gebouwen. Door optimaal gebruik te maken van de hoogteverschillen van het terrein worden de gebouwen deels half in de grond gebouwd. Dit zorgt voor een natuurlijke koeling van de gebouwen. Het andere duurzame uitgangspunt is het bouwen met locale en natuurlijke materialen  zoals bijvoorbeeld leem en grote Hondsrug keien. Deze duurzame oplossingen dragen bij aan low-tech gebouwen.

De gebouwen zoals de schaapskooi, rundveestal, kapschuur en verblijf voor personeel staan op het bedrijfsmatige erf. Dit erfdeel is  functioneel ingericht en afgesloten van het publieke erf. Een uitkijktoren met informatieruimte en buiten activiteitenveld vormt het publieke erf. Vanaf de uitkijktoren heeft de bezoeker een schitterend panorama uitzicht over het Bargerveen en kan de aankomst van de schaapskudde van dichtbij worden waargenomen.

De route vanuit het dorp Weiteveen naar de schaapskooi draagt bij aan de recreatieve beleving van de schaapskooi en aan een sterke relatie met het Veenloopcentrum en het dorp. Vanuit het dorp is de schaapskooi en bijgebouwen te ervaren als een groen ensemble van gebouwen en vormt dit hét visitekaartje van het Bargerveen.