DAAD Architecten

Herinrichting van kerkgebouw De Voorhof te Westerbork

Het kerkelijk centrum De Voorhof te Westerbork stamt uit 1974. Het gebouw heeft de typische kenmerken van die tijd waarin grijze betonstenen, gewassen grindtegels en schrootjesplafonds de boventoon voerden. Inmiddels wordt het gebouw ook gebruikt door diverse andere maatschappelijke organisaties o.a. op het gebied van welzijn en zorg.  Daarom ontstond de behoefte om deze multifunctionaliteit ook tot uitdrukking te brengen door interieur, meubilering en stoffering een meer eigentijdse uitstraling te geven.

Op basis van een lijst van aanpak waarin alle wenselijke verbeterpunten zijn benoemd heeft DAAD i.s.m. DenkRuim interieurconcepten een integraal voorstel gemaakt waarvan nu de eerste fase is gerealiseerd. Behalve de uitstraling zijn hierin ook andere aspecten, zoals bijvoorbeeld akoestiek en gebruiksflexibiliteit, meegenomen. Belangrijke ingrepen in het voorstel zijn, het maken van een continue natuursteenvloer die alle ruimten met elkaar verbindt en het toepassen van nieuwe kleuren voor de verschillende volumes. Het podium werd uit oogpunt van functionaliteit vergroot en het liturgisch centrum weer in de as van de kerkzaal gelegd. Het liturgisch centrum is gerealiseerd naar een ontwerp van DAAD. In de aanpak stond voor ons het gebruik als kerk centraal. De gekleurde glasvlakken, een ontwerp van Denkruim, geven de zaal een meer besloten karakter. Het integrale voorstel maakt een fasering in de tijd mogelijk waardoor de ingrepen over meerdere jaren gespreid kunnen worden opgepakt. Hierbij zijn ook de mogelijkheden van zelfwerkzaamheid opgenomen.