DAAD Architecten

Industrieel Complex te Boschoord

Ter vervanging van de verouderde werkplaatsen heeft Hoeve Boschoord een nieuw industrieel complex gebouwd. De nieuwbouw vormt de noordwand van de toekomstige centrale Brink van het dorp Boschoord. Het complex, met buitenafmetingen van 46×38 meter, heeft een carrévorm rondom een patio van 23×21 meter en is samengesteld uit diverse hallen.
Het programma bestaat uit diverse werkplaatsen en magazijnen, een kantine, leslokalen en kantoren. Alle functies zijn gesitueerd rondom de patioruimte met een overdekte rondgang. Er is om drie redenen voor een dergelijke organisatie gekozen. Ten eerste kan op deze manier het complex ’s avonds eenvoudig worden afgesloten. Ten tweede is er weinig ontwerpverlies aan interne verkeersruimte. En tenslotte fungeert de patio ook als ontmoetingsruimte. De rondgang maakt het bovendien mogelijk dat goederen tijdelijk overdekt buiten worden opgesteld alvorens zij verder in of uit het complex worden getransporteerd, zonder dat dit vanaf de Brink een storend beeld oplevert. Aan de Brinkzijde zijn de meer publieke functies zoals kantine, leslokalen, kantoren en grafisch centrum gegroepeerd. Erachter liggen de werkplaatsen en magazijnen.
Het geheel is uitgevoerd in een eenvoudige hallenbouw structuur van stalen spanten met houten buitenbeschieting en aluminium golfplaatkap zoals de agrarische bebouwing in de regio. De gevels van de patio bestaan uit pui-invullingen, houten beschieting en werkplaatsdeuren uitgevoerd in naturel hout. De buitengevels in zwart gebeitst hout zijn grotendeels gesloten uitgevoerd met brede zichtvensters. De kolommen onder de overkapping van de rondgang zijn van schors ontdane boomstammen uit een belendend bosperceel.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Stichting Hoeve Boschoord
Oplevering: 2004
BVO: 1.270 m2