DAAD Architecten

Jongerenwoningen te Echten

Destijds heeft Alescon, samen met de gemeente De Wolden, de locatie aangedragen bij Woonconcept. Aan de straatzijde stond met de nokrichting haaks op de weg een boerderij met aangebouwde schuur. Verder stonden op het erf nog een grote vrijstaande schuur/overkapping en diverse kleinere bouwwerken. De mestopslag lag achter op het erf aan de es.  De gebouwen waren grotendeels in een slechte bouwkundige staat.
Doel was het ontwikkelen van 10 jongerenwoningen op een zo efficiënt mogelijke wijze binnen de financiële randvoorwaarden, en op een wijze die recht zou doen aan de context. Uitgangspunt hierbij was ook de samenwerking met Alreno Bouw (voorheen werkvoorzieningschap Alescon te Beilen) als bouwpartner.
Het programma van de jongerenwoningen is in twee gebouwen gerealiseerd die voldoen aan de huidige eisen van Woonconcept over kwantiteit en kwaliteit. DAAD Architecten heeft gekozen voor een architectuur die ingetogen is en goed past  in de bestaande agrarische lintbebouwing van boerderijen. Om de massa beperkt te houden is gekozen voor twee gebouwen, vergelijkbaar met een boerderij en een schuur, en passend in verhouding tot de omliggende bebouwing. De buitenruimten van de woningen liggen binnen de gevel- en daklijn van de gebouwen.<br>De twee gebouwen zijn verschillend uitgewerkt, reagerend op de oriëntatie van de plek en de zon. Hierdoor zijn ook de woningen verschillend van elkaar geworden. Er is gekozen voor een houtskelet bouwmethodiek. De buitengevel is opgebouwd in een houten gevelbekleding.
Er was een grote behoefte aan betaalbare jongerenwoningen en de woningen zijn dan ook verhuurd aan jongeren van 18 t/ m 30 jaar,  uit de directe omgeving. De bewoners zijn erg enthousiast over de woningen. De verschillende overheden hebben bijgedragen aan het project. De Provincie Drenthe was bij het project betrokken i.v.m. de sanering van de locatie met een subsidie als bijdrage hierin. De gemeente De Wolden heeft hierin ook geparticipeerd.
De nieuwbouw heeft geleid tot een kwaliteitsverbetering van de plek en ook het aanzicht vanaf de zijde van es toont geen achterkant. Het doorzicht vanaf de openbare weg naar de es is verbeterd. Deze blijft ook open door ligging van de toegangsweg naar het gebouw gelegen aan de es. De parkeervoorzieningen voor de bewoners en bezoekers zijn op het eigen erf ingericht.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Woonconcept
Oplevering: 2011
BVO: 1.400 m2