DAAD Architecten

Locatie Hoendiepskwartier te Groningen

In dit kader heeft DAAD Architecten een ontwerp gemaakt voor 103 modulaire, zelfstandige wooneenheden op een locatie nabij het Hoendiep. De bestaande locatie kenmerkt zich door achterkanten van gebouwen, een gemeentewerkplaats en parkeerplaatsen. De nieuwe woningen zijn in verschillende blokken om een binnengebied geplaatst. Hierdoor ontstaan tussenruimtes die als pleintjes en steegjes gezien kunnen worden en houdt het binnengebied aansluiting op informele routes vanaf de Friesestraatweg en Hoendiep. In combinatie met de halfverdiepte parkeergarage ontstaat er een 2e maaiveld waarop ook woningen geplaatst worden. De collectieve verkeersruimte heeft verblijfskwaliteit gekregen door op enkele plekken te voorzien in overmaat. Trappen fungeren bijvoorbeeld ook als zonneterras en in het binnengebied zijn plekken ingericht met grote bloembakken die als zitelementen fungeren. Door de woningclusters op de kopgevels te materialiseren als één houten volume ontstaat samenhang in plaats van een stapeling van losse eenheden.

Projectgegevens
Opdrachtgever: De Huismeesters
Jaar: 2011
Project: stedenbouwkundig plan en haalbaarheidsstudie