DAAD Architecten

Natuurderij KeizersRande

NATUURDERIJ KEIZERSRANDE: TERP IN DE UITERWAARDEN

DAAD Architecten heeft in samenwerking met Van Paridon x de Groot landschapsarchitecten voor Stichting IJssellandschap Natuurderij KeizersRande ontworpen. Dit biologisch-dynamische melkveebedrijf met een publieke en educatieve functie staat op een bijzondere plek aan de IJssel bij Diepenveen, op de overgang van hoge naar lage uiterwaarden. In het ontwerp is gewaarborgd dat het erf onder water kan komen te staan. Natuurderij KeizersRande vormt een uitbreiding op het bestaande landgoed KeizersRande.

In het project staan duurzame landbouw, landgoedontwikkeling en natuur- en waterbeheer met elkaar in verbinding. Uitgangspunt vormde het inrichtingsplan voor de hoge uiterwaarden, opgesteld door Van Paridon x de Groot landschapsarchitecten, als onderdeel van het nationale programma ‘Ruimte voor de Rivier’. Het erf van de Natuurderij is ontworpen als een terp, die bestaat uit drie terrassen met verschillende hoogten (6,5m, 7m en 7,4m) om bij alle waterstanden doorstroming in de uiterwaarden te garanderen. Delen van het erf zullen met regelmaat onder water komen te staan, maar het bedrijf moet kunnen blijven draaien en de woning toegankelijk blijven. De Natuurderij is niet weggestopt in het landschap, maar is ruimtelijk manifest gemaakt, door het precies op de overgang van hoog naar naar laag te situeren, het water ernaartoe te graven en het krachtig te ommuren door een betonnen keerwand, die vanuit het bos oploopt tot 3 meter hoogte aan de IJsselzijde.

Naast de kernactiviteiten van het boerenbedrijf is er ruimte voor educatie, recreatie en wonen. Vanaf de IJssel manifesteert de Natuurderij zich eerder als een landgoedhuis met een representatieve voorkant. Aan het voorerf liggen de schone functies: het woonhuis, de ontvangst- en publieksruimten. Hoogtepunt is het publiektoegankelijke balkon aan de IJssel met een luie trap die ook als bank kan functioneren. Aansluitend op de trap zullen komend jaar twee monumentale alleeën met bomen worden aangelegd, die bezoekers en wandelaars door het uiterwaardenlandschap naar deze kant van het erf leiden. Op het middelste deel van het erf staat de stal en op het achtererf aan de provinciale weg wordt gewerkt. De hoogteverschillen zijn tevens ingezet om een duidelijke scheiding tussen de privé en publieke delen aan te brengen.

Beeldbepalende elementen van het gebouw zijn het dak en het erf. Met een eenvoudige kap, zichtbare constructie en zware plint refereert de Natuurderij aan de voormalige steenfabrieken in het gebied. De ruimte tussen dak en erf verschilt in hoogte, openheid en materialisatie. De herkenbare hoofdvorm is verdeeld in delen met verschillende ritmes en transparantie, waardoor het gebouw zich vanuit het landschap steeds anders presenteert. Vanuit het streven naar een gebouw dat niet alleen duurzaam in beheer, maar ook in toepassing van bouwmaterialen, zijn de gekapte eikenbomen toegepast voor de draagconstructie en de lamellen als gevelbekleding. Ook wordt gebruik gemaakt van gestapelde strobalen; met deze tijdelijke gevels kunnen nuttige binnenruimten worden gevormd.

 

 

 CREDITS

Oplevering: 2013
Ontwerp: DAAD Architecten
Landschapsontwerp: Van Paridon x de Groot
Opdrachtgever natuurderij: Stichting IJssellandschap
Opdrachtgever waterkering: Rijkswaterstaat (programma: Ruimte voor de Rivier)
Aannemer gebouw: Niehof
Aannemer terp en uiterwaarden: Combinatie IJsselfront (Boskalis en Van Hattum en Blankevoort, advies Witteveen+Bos)
Constructeur: DLV

Locatie: Natuurderij Keizersrande, IJsseldijk 35, 7431 RE Diepenveen, The Netherlands

Foto credits: © Rob de Jong

DAAD Architecten, Paltz 21, PO Box 5, 9410 AA Beilen, Nederland, Tel +31(0)593-582450, www.daad.nl