DAAD Architecten

12 zorgwoningen voor Nieuw Woelwijck

nieuwe zorgwoningen voor dorpsgemeenschap Nieuw Woelwijck

In het transformatieplan voor Nieuw Woelwijck is met de realisatie van 12 nieuwe zorgwoningen een volgende stap gezet. Nieuw Woelwijck heeft haar oorsprong in de jaren ’70. Het is een dorpsgemeenschap van circa vierhonderd bewoners met een verstandelijke beperking.
De ideologie van Nieuw Woelwijck is vertaald in eigentijdse ontwerpen, die in het ontwerpproces met de toekomstige gebruikers zijn getoetst.
Het resultaat is een functionele, kleinschalige architectuur in sterke samenhang met het landschap, die naadloos aansluit op de bestaande bebouwing.
I.s.m. Bosch Slabbers zijn de nieuwe woningen in 3 clusters in een specifiek landschaptype van Nieuw Woelwijck ingepast. In het ene cluster staan de woningen in een fruitgaard, een ander cluster staan de woningen in een duinachtig landschap rond een heuvel geplaatst. Ook is er een cluster met woningen aan een grote weide. Per cluster verschillen de woningen van elkaar door het toepassen van verschillende daken en materialen. Hiermee wordt op het thema van ‘een eigen huis’ verder doorgewerkt. Door de variëteit in landschap en bebouwing wordt er meer identiteit gegeven aan de huizen en de verschillende plekken waardoor het makkelijker oriënteren is.

De  12 woningen maken onderdeel uit van een transformatie plan dat de komende jaren verder wordt uitgewerkt. In een intensief proces met de opdrachtgever en andere partijen vindt ontwerp en realisatie plaats.

klik hier voor meer informatie van de gerealiseerde woningen

klik hier voor meer informatie van de renovatie van het dorpscentrum