DAAD Architecten

Ondergrondse gasopslag NAM te Langelo

In samenwerking met Bureau Alle Hosper, landschapsarchitectuur en stedenbouw, is een competitie gewonnen, welke door de NAM is uitgeschreven, inzake de landschappelijke inpassing en architectonische vormgeving van een ondergrondse gasopslag in de nabijheid van Langelo (gemeente Noordenveld). Het project is gesitueerd in de directe omgeving van het bestaande gasputtenterrein Norg-2, dat is gelegen aan de rand van het beekdal van het Groote Diep.
De opgave is toegespitst op de vraag op welke wijze een grootschalig industrieel complex kan worden ingepast in een kwetsbaar landschap.
Het ontwerp is gemaakt door bureau Cor Kalfsbeek dat later over gegaan is in DAAD Architecten.

 

Projectgegevens
Opdrachtgever: NAM en Fluor Daniel BV (2e fase)
Oplevering: 1997