DAAD Architecten

Prijsvraag Sennemalocatie te Winsum

In de dorpskom van Winsum ligt een relatief groot, ontoegankelijk gebied met de achterkanten van gedateerde, eenvoudige en functionele bebouwing. In een meervoudige opdracht is DAAD gevraagd een visie voor dit gebied te ontwikkelen. Voor DAAD ligt de opgave in het versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte in de dorpskom middels invoeging van een relatief grootschalig programma.

Het plan bestaat uit een compact bouwvolume met vier verschillende voorkanten. Een kadewand met ateliers en een rij woningen, een straatwand met volumes in de schaal van de bestaande woningen, een nieuwe gevel van het schoolplein en een ‘onzichtbare’ gevel achter de bestaande bebouwing. Het geheel is vormgegeven als een sculpturaal blok in metselwerk en hout. De bewerking van de onderdelen is aangesloten op maat, sfeer en karakter van de bestaande bebouwing in de dorpskern van Winsum.

Projectgegevens
Opdrachtgever: gemeente Winsum
Jaar: 2004
Project: prijsvraag