DAAD Architecten

Duurzame renovatie centrale voorzieningen Nieuw Woelwijck te Sappemeer

Nieuw Woelwijck is een dorpsgemeenschap van 400 bewoners met een verstandelijke handicap. In Nieuw Woelwijck is de omgeving bewust aangepast zodat de bewoners een zo ‘gewoon’ mogelijk bestaan kunnen hebben. Het dorp bestaat uit ca. 45 woongroepen, winkeltjes , een restaurant, werkhuizen, zwembad, een theaterzaal enz.
De centrale voorzieningen hebben jaren lang prima gefunctioneerd. Inmiddels is de dakbedekking aan vervanging toe en zijn de installaties gedateerd. Ook zijn er enkele programmatische aanpassingen aan de gebouwen wenselijk.

Doormiddel van heldere architectonische uitgangspunten worden alle aanpassingen integraal vormgegeven. Hiermee wordt de eenheid bewaard. De architectuur van de jaren 70 met de zware dakranden en overstekken hebben we als uitgangspunt genomen en vertaald naar een meanderend houten volume dat naast dakranden ook uitbouwen en huisvesting voor installaties aan elkaar verbind. Met deze transformatie wordt het gebouwenbestand up to date maken met gebruik van verschillende energie- en duurzaamheidsmaatregelen. In de eerste fase van de renovatie worden het werkhuis, magazijn, theater en winkel aangepakt. In de volgende fase zullen de kantoren, de grootkeuken en het dorpshuis worden gerenoveerd.
Het proces kenmerkt zich door een voorbereidingsfase waarbij een uitvoerige studie naar het programma, hergebruik, energiebesparing, klimaatverbetering en installatieconcepten wordt gevat in integrale modellen met de daarbij behorende kostenraming en exploitatieberekeningen. Dit heeft geleid tot een flexibel stappenplan waarin veel met voortschrijdend inzicht keuzes gemaakt kunnen worden.