DAAD Architecten

Rethinking the Future

Van 14 t/m 18 januari 2013 hebben studenten van de bachelor- en masteropleiding interieurarchitectuur van ArtEZ op locatie in de gemeente de Marne aan een methode gewerkt om initiatieven van burgers, bedrijven en overheden op een beeldende wijze in kaart te brengen. De context van deze opgave is het werken aan een aanpak die nodig is om leefbaarheid in de krimpregio De Marne te behouden en te versterken. De gebruikte methode bestaat uit 4 ontwikkelstappen; opnemen, geven, reflectie en hernemen. Het resultaat is een persoonlijke en gezamenlijke leer- en ontwikkelcyclus. Na iedere cyclus vormen de nieuwe inzichten en vragen het vertrekpunt voor de volgende cyclus. Het doel van de methode is om de gebruiker aan zet te krijgen, onderling te verbinden en de professionals antwoorden te laten formuleren op werkelijk gestelde vragen.

De studenten hebben bijgedragen aan de start van een ‘emotionele kaart’ van de gemeente De Marne. Waarbij de volgende onderwerpen een leidraad vormden: interviews, verhalen, verdwijnen, identiteit, ankerpunten, transformeren, verplaatsen, grenzen en randen. Zeven groepen van 5 à 6 studenten hebben middels interviews het gebied en de verhalen in kaart gebracht. Met de betrokkenen is gereflecteerd op de resultaten in de vorm van een ‘test-run’. De resultaten van de werkweek zijn samengevat in deze publicatie die nadrukkelijk niet is bedoeld als eindproduct maar juist als een startpunt en uinodigend voor een nieuwe ontwikkelronde.

De werkweek maakt onderdeel uit van een serie verkenningen voor een nieuwe aanpak die nodig is om leefbaarheid in de krimpregio De Marne te behouden en te versterken. De leegstaande boerderij Oud Bokum vormde in eerdere studies het vertrekpunt. De conclusies hieruit over mogelijke bestemmingen van de boerderij heeft bijgedragen aan het idee dat alleen een meervoudige programmatische invulling bijdraagt aan een duurzame oplossing van vastgoed welke hun functie hebben verloren. Vertalen we dit naar een gebied dan is het noodzakelijk om initiatieven te verbinden om zo een nieuwe robuuste sociaal economische structuur op te bouwen voor de regio. Voor dit onderwijsproject werd eveneens de locatie Oud Bokum, een Oldambtser boerderij op de helft van een groot boerenerf tussen Kloosterburen en de Waddenzee, gebruikt als casus. Voor de veertig bachelor- en masterstudenten van Artez- interieurarchitectuur was de zoektocht van boer Remt Meijer naar een nieuwe programmatische invulling van Oud Bokum exemplarisch voor de ambitie van vele ondernemende en inventieve boeren en burgers op het Hogeland. Allen op zoek naar een nieuwe dynamiek in tijden van krimp en recessie. In deze oefening werd niet zozeer gezocht naar nieuwe ideeën voor de plek, als wel naar nieuwe wijzen van communiceren tussen burgerinitiatiefnemers en professionals, het leggen van verbanden en het samenwerken om tot resultaat te komen.

De regio kan groeien door krimp!

Groei door Krimp

Projectgegevens: Opdrachtgever: ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Jaar: 2013 Project: Onderwijsproject Projectteam: Eric de Leeuw van ArtEZ organiseerde dit project in samenwerking met Rob Hendriks van DAAD Architecten, Peter Kiers van Bouwwerk (duurzame ontwikkeling en participatietrajecten). Het project is mede mogelijk gemaakt dankzij subsidies van gemeente De Marne en de provincie Groningen.