DAAD Architecten

Silo Adfo Movere te Groningen

De graansilo staat als een stoer object vrij in de ruimte aan de kop van de Meeuwen. De vorm en de aard van het gebouw, samen met het de vrije ruimte rondom en de ligging aan het water maken het ensemble tot een plek met een sterke attentiewaarde.
Het gebouw heeft een gesloten karakter. Van het dynamische en veelzijdige gebruik aan de binnenzijde, horeca en bureau voor marketing en communicatie, is nu niet veel te zien.
We hebben diverse transformaties en toevoegingen onderzocht om het gebouw meer met haar omgeving te laten communiceren.
Het lunchcafé op de begane grond zou een terras moeten krijgen zodat bij zomerdag het gebruik zich naar buiten kan verplaatsen. Met het terras wordt ook de functie meer zichtbaar en wordt het uitnodigend karakter vergroot. Belangrijk is dat het gebouw zich als een autonoom object op het plein blijft manifesteren.

Daarnaast zouden de grotendeels gesloten gevels veel (tijdelijke) toevoegingen/veranderingen kunnen hebben, zonder dat het gebouw zijn karakteristieke vorm en herkenbaarheid verliest. Sterker nog: incidentele veranderingen op of aan de gevel, op het dak of het plein kunnen een versterking van het krachtige object opleveren. Bovendien zou hiermee (op termijn) ook de bepalende karakteristieke component van te gebouw: de silostructuur meer zichtbaar kunnen worden gemaakt.
Wij denken hierbij aan zeer diverse uitingen, soms bescheiden van aard en omvang, soms groots en brutaal. Aan manifestaties op het plein waarbij het gebouw als decor fungeert, aan aankondigingen van nieuwe projecten of producten, exposities, oefeningen van studenten kunst- en bouwkundeacademies, etc.
Hoewel de uitingen tijdelijk van aard zijn, kunnen bepaalde onderdelen ervan permanent aangebracht worden waarmee de openbare ruimte rond het gebouw verlevendigt en rijker wordt en nieuwe initiatieven steeds kunnen voortborduren op voorgaande. Te denken valt hierbij aan verlichting in de bestrating of op het gebouw, bevestiging van constructieve voorzieningen, sparingen in de gevels, of terrassen/platforms. Ter illustratie van de enorme veelheid aan mogelijkheden die dit gebouw in zijn omgeving biedt hebben wij een serie fictieve opdrachtgevers en hun projecten in beeld gebracht.

Zie ook: Cahier #7: Industrieel Erfgoed / Zes thema’s voor hergebruik

Projectgegevens
Opdrachtgever: Hent Hamming
Jaar: 2007
Project: haalbaarheidsstudie