DAAD Architecten

Stedenbouwkundig plan Danninge Erve

Danninge Erve Zuid is een nieuwe wijk die zich onderscheidt van andere gebieden in Meppel door o.a. de particuliere kavels welstandsvrij te ontwikkelen. Welstandsvrij bouwen betekent voor de toekomstige bewoners dat het bouwplan niet op zijn uiterlijke verschijningsvorm wordt beoordeeld maar wordt beoordeeld op de ruimtelijke samenhang ten opzichte van de omliggende percelen. Deze werkwijze heeft tot doel de gemeenschapszin van de toekomstige bewoners te versterken en ze te betrekken bij de totstandkoming van de wijk.
Zowel het stedenbouwkundige plan als de architectonische uitwerking is in een samenwerkingsverband tussen drie bureaus ontstaan; B+O Architecten, SKA Architecten en DAAD Architecten.
De agrarische verkaveling ter plaatse bestaat in principe uit ongeveer 55 brede stroken land (slagen). Deze slagen staan haaks op de Dorpstraat en worden gescheiden door een watergang. Deze slagen bestaan uit een ontsluitingsstructuur met een royale groenzone. In het midden van deze stempel ligt een centrale groenzone waar de bestaande watergang is opgenomen. Deze centrale groenzone biedt vanuit de Dorpstraat een doorzicht naar het achterliggende open buitengebied. Tevens bevat deze zone ruimte voor achterontsluitingen van de woning en geeft aansluiting op het bestaande net van fiets- en voetpaden in het dorp Nijeveen. Door het zorgvuldig inzetten van de openbare ruimte en de informele inrichting daarvan is de kwaliteit van de woonomgeving afgestemd op de woonomgeving die passend is bij een dorp: kleinschalig en gevarieerd. Ook het woningaanbod, de compactheid van het gebied en de royale openbare ruimte kunnen een bijdrage leveren aan een gebied waar het buurtgevoel een belangrijke plek krijgt.

Indicatie van de inrichting
De tweedeling die in het stedenbouwkundig plan zichtbaar is wordt in het inrichtingsplan doorgezet. De kavel aan het lint gaat een onderdeel uitmaken van de lintstructuur, terwijl de achterliggende wijk als basis de bestaande landschappelijke ondergrond heeft. Bestaande sloten worden verbijzonderd zodat zij een meerwaarde voor de nieuwe wijk krijgen.
Bijzondere aandacht is besteed aan de overgangen naar het landschap. De wijk wordt aan alle zijden omzoomd met een groene zone met daarin verspreid staande bomen met doorzichten naar het landschap.
In het inrichtingsplan staat het dorpse karakter van de wijk centraal. In alle onderdelen van het plan is gezocht naar een sfeervolle, informele dorpse sfeer.
De weg bestaat uit een rijstrook met gebakken klinkers en daarlangs een strook met andere verharding, waardoor een visuele versmalling ontstaat. De weg wordt gevormd door aanleidingen in de bebouwing en het landschap, waardoor hij niet volledig recht loopt. De overgang van de weg naar de kavels verschilt steeds wat zorgt voor een variatie in beeld.
De ruimte tussen de woningen wordt bepaald door een brede watergang met aan één zijde een natuurlijke oever. In deze strook ligt een wandelpad met centraal in de zone een verblijfsplek. De tuinen die aan het wandelpad grenzen krijgen aan de achterzijde een tuinmuur.

Projectgegevens
i.s.m.: B+O Architecten en SKA Architecten
Opdrachtgever: Gemeente Meppel
Jaar: 2004
Project: stedenbouwkundig plan