DAAD Architecten

Waterzuivering te Nietap

Het waterzuiveringscomplex in Nietap uit de jaren ’50 is toe aan modernisering. Er zal een nieuw onthardingsgebouw, slibverwerkingsgebouw en rein waterkelder worden gebouwd. Na het winnen van de besloten prijsvraag is DAAD Architecten BVgevraagd het architectonisch ontwerp en het landschappelijk inrichtingsplan te maken. De technische installatie van deze waterzuivering wordt ontworpen door DHV in samenspraak met de Waprog. Het zichtbaar maken van het zuiveringsproces is het belangrijkste ontwerpthema geworden. Dit wordt bereikt door de latent aanwezige zonering in het landschap te versterken en deze in de architectuur voort te zetten. Het plan gebied wordt gestructureerd in 4 zones:
1. De formele zone: Dit is ‘het gezicht’ van de Waprog, de entree. De beplanting die nu verspreid in deze zone voorkomt, wordt opgenomen in een grit, dat door middel van een herbestrating wordt aangebracht.
2. De groene zone: Dit is de zone waar het schone water in ondergrondse tanks wordt opgeslagen. Op deze ‘heuvels’ worden bomen geplant. De hoofdroute snijdt door deze heuvels.
3. De technische zone: Dit is de zone waar het water wordt gezuiverd. Op een open grasveld staan zware baksteen gebouwen die in hun volumeopbouw de verschillende stadia van het zuiveringsproces verbeelden. Het onthardingsgebouw is in drie fragmenten verdeeld en uitgevoerd in baksteen, keramische tegels en hout. Het slibverwerkingsgebouw is in twee fragmenten verdeeld. Een deel onder de grond en een deel boven de grond. Daartussen een glasstrook die het proces letterlijk zichtbaar maakt. Het gebouw wordt uitgevoerd in beton en keramische tegels.
4. De landschappelijke zone: Dit is de zone waar het spoelwater wordt opgeslagen. Van twee vijvers wordt één gemaakt, samen met de slibbuffer en de steiger wordt deze compositie meer benadrukt in het landschap. Door deze landschappelijke zonering wordt het zuiveringsproces -het zuiveren, de opslag en de distributie- herkenbaar gemaakt. De toegangsroute door het plangebied doorkruist de verschillende zoneringen, de verschillende sfeergebieden. De route wordt benadrukt door verlichting.

Projectgegevens
Opdrachtgever: N.V. Waterbedrijf Groningen
Oplevering: 1999
BVO: 24.720 m3