DAAD Architecten

Wilhelminaoord te Boschoord

Genormaliseerd wonen
Hergebruik en gedeeltelijke sloop van de bestaande gebouwen op de locatie en nieuwbouw van 3 huizen voor elk 4 verstandelijk gehandicapten en hun begeleiders in een vorm die het ministerie van VWS omschrijft als ‘genormaliseerd wonen’. Dit betekent in de reeks van afdelingen die de afgelopen jaren zijn gebouwd op Hoeve Boschoord de lichtst beveiligde woonvorm; de laatste ‘halte’ voordat de patiënt de instelling verlaat. Voor de gebouwen houdt dit in dat hier het karakter van individuele woonhuizen moet prevaleren boven dat van de (beveiligde) instelling. Tegelijkertijd dienen deze huizen verbonden te worden middels algemene en personele functies en verkeersruimten, waarmee een interessante paradox ontstaat.

Landschap en stedenbouw
Naast de paradox van ‘gemeenschappelijk individualiteit’ is de relatie tussen tuinen en landschap bepalend voor de architectuur. Terwijl in ‘De Eiken’ de binnenplaats ommuurd is door gebouwen van5 meterhoog en ‘De Sparren’ patio’s hebben, is in Wilhelminaoord gezocht naar woonvormen met tuinen in open verbinding met erf en landschap.
Het terrein heeft een formele zuidzijde, waarop de woonhuizen, en een informele erf aan de noordzijde. Door de grens tussen deze twee te beplanten met beukenhagen en een bomenrij wordt niet alleen de nodige privacy in de tuinen tussen de huizen gecreëerd, maar wordt ook op een logische manier aangesloten op het aanwezige verkavelingspatroon met doorgaande wegen waarop bomenlanen uitkomen. De vier tuinen hebben elk een specifieke verbinding met erf en landschap.

Architectuur
Achter het hergebruikte gebouw ‘De Linden’ staan drie langgerekte woonhuizen met de kop naar het erf en elk een eigen entree en tuin. De huizen zijn onderling verbonden door lage volumes waardoor vanaf het erf bezien de individualiteit van de woonhuizen manifest is, terwijl vanuit het landschap de eenheid van het complex benadrukt wordt. Een ‘groen scherm’ verbindt de oude en nieuwe bouwdelen. De overige gevels zijn in vlak gedetailleerd en gematerialiseerd in (verlijmd) metselwerk, hout en glas. De hoofdvolumes met zadeldak (in zwarte keramische pan en zink) zorgen voor de individualiteit van de woonhuizen terwijl de verschillende materialen de verbindingen vormen. Een overstek aan de zuidwestzijde begeleidt de entreeroute en beschut de ‘open’ zijde van de huizen tegen regen en zon.

Projectgegevens
Opdrachtgever : Stichting Hoeve Boschoord
Oplevering : 2001
BVO : 1.160 m2