DAAD Architecten

Woonwijk De Stelt te Lent

Aan de noordkant van de Waal bij Nijmegen wordt in het dorp Lent een nieuwe woonwijk De Stelt gerealiseerd. De Stelt ligt direct tegen het oude dorp Lent. In de nieuwe wijk wordt aansluiting gezocht op het kleinschalige- en gevarieerde dorpsbeeld. In opdracht van Trebbe Wonen heeft DAAD architecten een blok rijwoningen, een twee onder een kap woning en een vrijstaande woning ontworpen.

Het ontwerpproces van deze woningen verliep parallel met de ontwerpen van de drie andere architecten en de stedenbouwkundig supervisor van De Stelt. In gezamenlijke werkateliers is gezocht naar een subtiele samenhang tussen de plannen maar tegelijkertijd ook een duidelijke eigen verschijningsvorm per architect. De woningen van DAAD kenmerken zich door de voor Lent typische combinatie van rood metselwerk en wit geschilderde gevels met rode daken. De elementen zoals de dakkapellen, luifels en keimwerk gevelvlakken zorgen voor stedenbouwkundige accenten per woningen cluster. Op individueel woning niveau dragen de metselwerk accenten bij de voordeur, de mee ontworpen huisnummering en de verschillende raam type en raamdetails zoals een bloemkozijn, terugliggend kozijn of kozijn met gemetselde rollaag bij aan de individuele herkenbaarheid.