DAAD Architecten

ZORGERF De Vlieger (wonen en werken)

Het bestaande erf van een tuindersbedrijf in Hoogeveen is getransformeerd tot  een woon- en werkgemeenschap. Deze gemeenschap is bestemd voor mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) al of niet in combinatie met een verstandelijke beperking.

Als ruimtelijk concept voor deze locatie is het erfprincipe gekozen. De volumes liggen zo dicht bij elkaar dat er een besloten erf ontstaat. Met een juiste positie van de zichtlijnen ontstaan er een goede verbindingen tussen de gebouwen onderling maar ook met de omgeving.

De identiteit van het erf met zichtbare gebruiksfuncties is open en toegankelijk. Door de gebouwen, inclusief het bestaande huis, duidelijk een relatie met elkaar aan te laten gaan ontstaat er een herkenbare eenheid.
Op het erf staan gebouwen opgetrokken in baksteen en hout met gedekte natuurlijke kleuren. Het erf past goed in haar context door een landelijke en sobere uitstraling.

https://www.zorgkamperen.nl/