DAAD Architecten

De Groene Compagnie, Hoogezand-Sappemeer

De Groene Compagnie

DAAD maakt samen met Onix Architecten en de DLG (Wim Boetze) onderdeel uit van het ontwerpteam dat een masterplan heeft ontwikkeld voor het nieuw te ontwikkelen woongebied ten zuiden van Hoogezand-Sappemeer. Waar de lange opstrekkende verkaveling nu nog een agrarisch karakter heeft wordt het landschap getransformeerd naar een recreatief woonlandschap. Het landschapsplan wordt ontwikkeld op basis van de ondergrond. Door de grondeigenschappen en waterstanden kan dit landschap, zonder al te grote ingrepen, vanzelf ontstaan. De lagen van het cultuurlandschap en het oerlandschap (grondeigenschappen) worden beide zichtbaar in het nieuwe landschap. Het zichtbaar laten van de verschillende tijdslagen maakt dat het landschap op elk moment af is.
Door middel van een set spelregels kan worden ingespeeld op toekomstige marktontwikkelingen. Grondspeculatie wordt vermeden en de gemeente kan op elke plek beginnen met ontwikkelen.
Het plan onderscheidt zes delen met elk hun eigen karakteristieke landschap. De landschapstypen variëren van bos, open veld, plas-dras, plas en eilandenrijk. Binnen deze landschapstypen maken we een onderscheid tussen een beschermd landschap (publiek toegankelijk) en een bebouwbaar landschap.
Het beschermde landschap is het landschap dat als publiek natuurgebied wordt ingericht. Deze verschillende landschappen worden aan elkaar verbonden door fiets- en wandelroutes die door het landschap meanderen.
Hier mag gebouwd worden maar in een zeer lage dichtheid en onder zeer strenge condities. Zo hebben de woningen in dit gebied geen tuin om de woning zodat het objecten in het landschap blijven.
Het bebouwbare landschap is het woonlandschap. Van dit oppervlak mag 30% worden aangewend voor particulier uitgeefbare grond. De voorbeelden op de staalkaarten geven richting aan welk rood beslag aan de verschillende woningtypologieën toegekend mag worden. Zo heeft een woning op palen minder roodbeslag dan vrijstaande woningen met ruime kavels. De ontwikkelende partijen worden uitgedaagd bijzondere woonlandschappen te realiseren.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Gemeente Hoogezand
In samenwerking met: Onix Architekten, DLG
Jaar: 2008
Project: masterplan