DAAD Architecten

Alternatieven voor het verzorgingshuis? Ze zijn er!

‘Alternatieven voor het verzorgingshuis? Ze zijn er!’ Zo kopt het artikel in omroepblad Max.

Vijf huishoudens van senioren slaan de handen in een voor de realisatie van hun droom: samen oud worden! In het Eikendal in Diepenveen (bij Deventer) gaat de groep vijf duurzame robuuste woningen realiseren. Door nu te investeren in een robuuste woning die weinig of geen energie verbruikt wordt bespaart op toekomstige energiekosten. Vanuit deze besparing kan in de toekomst collectief zorg worden ingekocht. Naast de vijf woningen bevat het gezamenlijke programma een ruimte met bibliotheek dat gebruikt kan worden voor bijeenkomsten, gezamenlijk eten, een oefenruimte voor een koortje enz…  Ook komt er een loggeerverblijf voor gasten, een gezamenlijke schuur en zijn er plannen voor deelauto’s. De groep doet zelf veel  en is actief betrokken. DAAD Architecten vertaalt hun dromen en ideeën naar een reëel en haalbaar plan. Samen met procesbegeleider KUUB en installatieadviseur Crone wordt gewerkt aan een oplossing voor de toekomst!

Doordat DAAD beschikt over ontwerp, bouwtechniek, kostendeskundigheid en projectbegeleiding zijn we de ideale partner in het begeleiden van initiatieven en projecten voor groepen particulieren en particuliere woningeigenaren.

Klik hier voor het complete artikel in Max

In december 2014 stond een leuk artikel in de Volkskrant. Klik hier voor het artikel in de Volkskrant.