DAAD Architecten

Cahier #3: Het verhaal van de Architect

Cahier #3  downloaden klik hier

Eric de Leeuw was van 1997 tot 2005 partner en architect van DAAD Architecten, het bureau dat hij in 1997 samen met Rob Hendriks, Chris Stuut en Henk Bakker oprichtte.
Hij was betrokken bij talloze projecten waarin zijn visie op architectuur dan ook zeer herkenbaar naar voren komt.
Integer, gevoelig en met een scherp oog voor de menselijke maat, geeft Eric op heel persoonlijke wijze invulling aan het vak. De keuze om zijn individuele ontwikkeling voort te zetten in een meer persoonlijke en kleinschaliger sfeer is dan ook een logische consequentie. Hij werkt nu samen met zijn partner, Ingrid van Zanten, aan projecten op het gebied van architectuur, interieur en beeldende kunst.
Gelukkig is er een modus gevonden om zijn visie en kwaliteiten te blijven behouden voor DAAD Architecten. Eric zal in de toekomst op projectbasis met ons blijven samenwerken.

Als blijk van onze waardering voor zijn bijdrage aan DAAD Architecten publiceren we in DAAD-Cahier #3 een essay van Lourens Minnema. In dit essay belicht Minnema, die een grote betrokkenheid bij Eric’s werk heeft, het gedachtegoed en de inspiratiebronnen van Eric.
Voor de illustraties is een keuze gemaakt uit Eric’s vrije werk en architectuurschetsen van zijn hand.