DAAD Architecten

Ideeënprijsvraag Ee-Oevers te Leeuwarden

De herstructurering van naoorlogse woonwijken is voor de komende decennia een belangwekkende maar lastige taak die nog heel wat hoofdbrekens en overleg zal kosten. Dat heeft de manifestatie ‘Wederopbouw van de wijk’, georganiseerd door regio Noord van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) wel duidelijk gemaakt. De manifestatie werd eind 1998 ingeleid met een symposium als opmaat voor de open ideeënprijsvraag Ee-oevers Leeuwarden.

In de stedenbouwkundige categorie kende de jury drie tweede prijzen ex aequo toe, waaronder ook aan de inzending van DAAD Architecten.

De prijsvraag is in samenwerking met Christine Riphagen en Bureau Daan Scheffer uitgewerkt.

Voor meer informatie:
www.noorderbreedte.nl
www.archined.nl

Zie project: Prijsvraag Ee-Oevers te Leeuwarden