DAAD Architecten

Nominatie 7e EURPA 2008 – Op Dorpse Schaal te Elp

In 2008 is het project ‘Op Dorpse Schaal’ door BNSP genomineerd voor de 7e European Urban and Regional Planning Awards (EURPA).
Het project is in samenwerking met Bosch Slabbers landschapsarchitecten uitgevoerd.
Flyer – Op Dorpse Schaal

In het project ‘Op Dorpse Schaal’ wordt voor het eerst een nieuwe participatieve werkwijze toegepast bij het aanwijzen van toekomstige in- en uitbreidingslocaties voor woningbouw in zand- en veendorpen. Binnen deze locaties mogen particulieren woningen bouwen aan de hand van vastgestelde spelregels. De spelregels bestaan uit vaste kaders en flexibele bouwstenen. Binnen bepaalde kaders kunnen een aantal bouwstenen toegepast worden. De bouwstenen bieden mogelijkheden aan de ontwikkeling van een dorp. Afhankelijk van de initiatiefnemende partijen en de omstandigheden zijn deze inzetbaar. Een eindbeeld van het dorp is op deze manier niet voorspelbaar. Wel het behoud en de versterking van de kwaliteiten en de identiteit van het dorp.

Zie project: Op Dorpse Schaal te Elp