DAAD Architecten

Presentatie Multifunctioneel Centrum te Vorchten

De plannen voor het  MFC van Vorchten zijn aan het dorp gepresenteerd en enthousiast ontvangen.
Met het MFC wordt een gebouw gecreëerd dat zowel door het dorp als door de plaatselijke kerkgemeenschap gebruikt kan worden.
In nauwe samenwerking met de klankbordgroep heeft DAAD een integraal ontwerp gemaakt voor gebouw en omgeving.
Op een historisch waardevolle locatie wordt een sober gebouw gerealiseerd dat inspeelt op de hoogteverschillen van de terp.
Met het MFC en het nieuwe landschapsplan wordt de omgeving van het oude kerkje zo aangepast dat het weer in volle omvang kan schitteren