DAAD Architecten

Studie stookhokken

Op 14 maart 2006 werd de brochure ‘Stookhok steevast!’ gepresenteerd. Deze brochure is een vervolg op de inventarisatie van stookhokken in Drenthe en het boek ‘Rooksignalen van het boerenerf’. De brochure geeft bouwtechnische en architectonische handreikingen bij herbestemming van dit karakteristieke bouwwerk op het Drentse platteland.

Stookhok steevast

Zie project: Studie stookhokken