DAAD Architecten

VIBA Prijsvraag scholen te Rotterdam

Ideeënprijsvraag Pinasplein te Rotterdam

DAAD Architecten heeft een eervolle vermelding gekregen voor de ideeënprijsvraag voor transformative van een schoolgebouw (zie: Ideeënprijsvraag Pinasplein).

Stichting Viba-Prijs, verbonden aan VIBA (Vereniging Integrale Biologische Architectuur), heeft een openbare prijsvraag uitgeschreven onder architecten, met de vraag om voorstellen voor de transformatie van een schoolgebouw aan het Pinasplein te Rotterdam tot woningen en woonwerkvormen. Deze prijsvraag is de eerste van een serie prijsvragen rond de herinrichting en herbestemming van naoorlogse gebouwen waarbij de hoogst mogelijke kwaliteit voor mens en milieu voorop staat.

Ontwerpmethode
Het plan dat wij presenteren voor het duurzame hergebruik van een schoolgebouw in Rotterdam kan gezien worden als een testcase van een ontwerpmethode waarbij de mogelijkheden van de aangetroffen situatie de randvoorwaarden voor het toekomstig gebruik bepalen. Terwijl voorheen eerst een programma van eisen werd bepaald, op grond waarvan een plan en vervolgens een beeld ontstond en er een reeks bouwkundige/technische middelen moesten worden gevonden om één en ander mogelijk te maken, stellen wij voor het bestaande gebouw te laten vertellen welke functies het zou kunnen herbergen.
Hiertoe is allereerst een analyse van de kwaliteiten van het gebouw met betrekking tot oriëntatie, bezonning, daglichttoetreding, thermische accumulatie, etc. gemaakt. Vervolgens is op basis van de onderzoeksresultaten en de stedenbouwkundige randvoorwaarden de maximaal te bebouwen ruimte-envelop vastgesteld. Deze envelop wordt als een tweede huid om het bestaande gebouw heen geplaatst. Nadat de technische prestaties van de schillen zijn vastgelegd volgt een opportuun programma voor het gebouw. Tenslotte worden ontsluitingsstructuur en gevelbeeld bepaald.

Zie project: Ideeënprijsvraag Pinasplein te Rotterdam