DAAD Architecten

Winnend ontwerp Eiland van Schalkwijk

De ontwerpwedstrijd ‘Stalontwerp – een mooie innovatieve varkensstal’ – georganiseerd door vijf provincies en de Rijksadviseur voor het Landschap – werd gewonnen door DAAD Architecten en ondernemer Steef Uijttewaal.
Juryrapport Eiland van Schalkwijk

Het is een even logisch als uniek uitgangspunt: koppel een varkenshouder aan een architect en een team van andere deskundigen, en laat ze varkensstallen ontwerpen die zowel goed zijn voor de dieren als voor het landschap, en ook economisch rendabel. Rijksadviseur voor het Landschap Yttje Feddes deed dat in de ontwerpwedstrijd ‘Stalontwerp: een mooie en innovatieve varkensstal’.

De familie Uijttewaal woont al sinds 1420 op het Eiland van Schalkwijk.
Het ontwerp voor de nieuwe stal is in nauwe samenspraak met de boer tot stand gekomen.

Voor meer informatie:
www.architectenweb.nl
www.cobouw.nl

Zie project: Het eiland van Schalkwijk