Skip to content

Ontwikkelingsvisie ’t Zandt gepresenteerd

Hoe gaat ’t Zandt er in de toekomst uit zien?  Tiny houses in een pluktuin, woningen in een dorpsbos of met hub voor watereducatie ?

In de ontwikkelingsvisie die op woensdag 23 maart werd gepresenteerd worden verschillende ontwikkelingsscenario’s voor het noord-Groningse dorp verkend. Samen met Drewes van Landgoed DeCamping en LAOS Landschapsarchitectuur heeft DAAD Architecten diverse thema’s onderzocht, waarbij veel ruimte is gegeven aan de wensen en behoeften vanuit het dorp. 

Met de tijd kunnen deze behoeften veranderen en daar speelt het door LAOS getekende Masterplan  ‘Groen en Landschap ’t Zandt’ dan ook op in. Dankzij de inbreng van bewoners, gemeente, provincie, waterschap, scholen en vele andere partijen is er nu een ontwikkelingsvisie ontstaan die kansen verkent en toont hoeveel er in ’t Zandt, met tijd en inzet, mogelijk is. 

Illustraties & foto’s: LAOS Landschaparchitectuur 

Previous
Next