Skip to content

Pilot Duurzame Dorpshuizen

Na de succesvolle pilot in 2021 is DAAD Architecten nogmaals gevraagd de verduurzaming en cultuurhistorie van een reeks Drentse dorpshuizen te verkennen. Samen met ingenieursbureau Archipunt zijn tien adviesrapporten opgesteld, die op de slotbijeenkomst van 21 mei 2024 werden gepresenteerd. 

Wat is het probleem?
In Drenthe dreigen dorpshuizen te verdwijnen, door de gestegen exploitatiekosten en verhoogde energielasten. Zo’n 200 dorpshuizen in Drenthe lopen tegen deze problemen aan. De provincie Drenthe heeft DAAD en Archipunt gevraagd of en welke investeringen nodig zijn om de dorpshuizen toekomstbestendig te maken.

Resultaten tweede pilot
Net als in de eerste pilot is gekeken naar het programma en welke kansen een gebouw biedt als je verder kijkt dan bouwtechniek, energiehuishouding en cultuurhistorische waardestelling alleen. De oplossingen die DAAD biedt, liggen niet in het ontwerpen van een nieuwe architectuur, maar juist in het bedenken van slimme manieren van rendabel hergebruik. Nadat in gesprekken een inventarisatie is gemaakt van de behoeften en mogelijkheden, is er per dorpshuis een visuele collage gemaakt die de kansen en mogelijkheden verbeeldt.

Waar in het ene dorpshuis blowers een acceptabele mogelijkheid bieden voor verwarming, is in een ander dorpshuis met een ander gebruik isolatie van de buitenschil het meest rendabel. Zo kan in het dorpshuis van Assen de noodzaak tot dakisolatie gekoppeld worden aan het aanwezige ruimtegebrek; hierdoor wordt het bouwen van een verdieping op het gebouw een reële optie. Maatwerk staat in dit proces, dat gedreven wordt door het zoeken naar integrale oplossingen, centraal.    

De pilot Duurzame Drentse Dorpshuizen is geïnitieerd door het beleidsteam Cultuurhistorie en Ruimte van de Provincie Drenthe samen met het Programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed.
Meer informatie vindt u hier.

Meer weten? Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .