Skip to content

Voorjaarsexcursie naar Duitsland

Verleden en toekomst gaan in Duitsland hand in hand. Tijdens de buitenland excursie van dit jaar bezocht DAAD de Rijnmetropool Keulen en het Ruhrgebied rondom de stad Essen. Onze architectonische bestemmingen vormden een veelzijdige mix tussen eeuwenoud en modern, traditie en innovatie.

Waar in de binnenstad van Keulen de 2000-jaar oude geschiedenis ingezet wordt om de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte te vergroten, zijn de torenhoge relicten van kolen en staal rondom de Zollverein omgevormd tot een waar Unesco-ontdekkingspark waarin je bijna zou vergeten hoe problematisch dit verleden voor onze gezamenlijke toekomst is.

Duitsland is een land van uitersten, en dat zien we ook in de architectuur. De Tatendrang en ambitie van Duitse opdrachtgevers en architecten is fascinerend om te zien. Een voorbeeld is de Zeppelin-hangar van Theodor Wüllenkemper, waarvan de houten draagconstructie 42 meter overspant. Door de gerichte keuze van materialen en door hergebruik werd ruim 156 ton CO2 bespaard.

Op een ander schaalniveau, maar niet minder inspirerend is de in 2004 gebouwde Evangelische Gesamtschule in Gelsenkirche. Architect Peter Hübner ontwierp deze antroposofische school, als een dorp rondom een centrale straat. We herkennen ons in de dialoog met de gebruikers; in een participatie proces tekenden de leerlingen zelf mee aan hun eigen klassengebouw.

We kijken terug op een leerzame excursie waar we – naast veel nieuwe inspiratie en kennis, vooral ook mee naar huis nemen dat de tijd kunnen nemen, voor en met elkaar, misschien wel het meest waardevolle is.

Bijzondere dank aan onze collega’s Nils, Roel en Anja die deze zeer geslaagde excursie hebben georganiseerd. 

Meer weten? Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .