DAAD Architecten

Aardbevingsbestendig

Het gaswinningsgebied in de provincie Groningen staat aan de vooravond van een enorme (ver)bouwopgave.

Er bestaan al de nodige algemeen aanvaarde uitgangspunten voor de bouwopgave in het aardbevingsgebied. Om een aantal te noemen: gebouwen worden flexibeler, zijn bij voorkeur symmetrisch, hebben een eenvoudige grondvorm en beschikken over zo weinig mogelijk massa of hebben juist een robuuste (beton)constructie.

De Groningse versterkingsopgave gaat volgens ons om meer dan constructieve veiligheid alleen. Creativiteit is minstens zo belangrijk. De ruimtelijke consequenties van het aardbevingsbestendig maken zijn op zowel gebouwniveau als op de stedenbouwkundige schaal groot.

Wij beschouwen het aardbevingsbestendig maken als een kans om ook andere aspecten integraal aan te pakken. Koppel het op gebouwniveau bijvoorbeeld aan verduurzaming en asbestvrij maken. Maar ook maatschappelijke aspecten als vergrijzing, krimp, het langer thuiswonen en bedrijfsopvolging (bij boeren) kunnen een rol spelen.

In het bevingsgebied werken we met dorpen samen aan het opstellen van dorpsvisies. In samenwerking met Enno Zuidema produceerden wij de studie “Levende Monumenten in een Leefbare Regio”, over het aardbevingsbestendig maken van monumenten in relatie tot leefbaarheidsvraagstukken in de dorpen.

Samen met Bouwbedrijf Klaas de Boer en constructeur Wassenaar Ingenieurs + ABT zijn we één van de winnaars van de Design Award NAM ontwerpconsultatie met ons plan “Staarke hoez’n moaken”.

Twee projecten van DAAD zijn in 2018 opgenomen in het witboek aardbevingsbestendig bouwen van de BNA.