Skip to content

Geslaagde brainstormmiddag op boerenerf Thesinge

Een groep geïnteresseerden kwam op 10 oktober bijeen voor een brainstormsessie op het erf in Thesinge. Samen met de boeren van Ommeland en bouwbedrijf Eldering is DAAD bezig met toekomstplannen voor dit boerenerf. Op de bijeenkomst zaterdag konden omwonenden hun ideeën inbrengen voor de mogelijke invulling van de boerderij en het gebied eromheen. Thema’s als duurzame energie, wonen op het erf, boeren en de ontwikkeling van het landschap rondom de boerderij kwamen aan bod. Al met al was het een geslaagde en inspirerende bijeenkomst.

Een van de ideeën is om in de toekomst meerdere generaties samen duurzaam op het erf te laten wonen. Een deel van de huidige agrarische gebouwen zouden dan kunnen verdwijnen. De oude boerderij blijft staan en wordt hergebruikt. Ter inspiratie dient de Stadshoeve die we vorig jaar ontwierpen en samen met Eldering bouwden.

DAAD deed in 2009 samen met Onix en Peter de Kan al onderzoek woonvormen op boerenerven. Bekijk hier het bijbehorende cahier.